Byte av drottning med Snelgrove bräda

Nu fick jag några drottningar över i parningslådorna och passar på att byta drottning i svärmen jag hämtade den 4:e juni med hjälp av en Snelgrove bräda. Den har fyllt två lådor lågnormal med ägg, larver och honung. Jag tar fram en ny låda för det är så många ramar med ägg och larver att det blir för mycket i den delen som hamnar över Snelgrove brädan. Nu måste jag hitta drottningen för hon skall vara kvar i ordinarie yngelrummet. Tar 3-4 ramar med ägg och larver i olika stadier med påsittande bin och flyttar till den nya lådan som skall vara över Snelgrove brädan. Jag sätter ihop det ordinarie yngelrummet, på med spärrgaller och skattlådor. Där på lägger jag Snelgrove brädan och sedan den nya lådan som jag sedan hänger in buren med den nya drottningen som är märkt. Sist så öppnar jag övre öppningen på Snelgrove brädan bakåt.
Nu så kommer dragbina att flyga från den övre lådan till den nedre, kvar blir det ungbin och dom tar mer än gärna emot en ny drottning. Nu väntar jag 1-2 veckor och då bör den nya drottningen vara ute ur buren och lägger ägg. Då kan jag ta bort den gamla drottningen och slå ihop den övre delen med det ordinarie yngelrummet.


Posted in Drottning byte, Hur man kan använda en Snelgrove bräda, Så här kan man också göra by with comments disabled.