Invintringen startar

Idag började jag att invintra bina efter att jag slutat mitt ordinarie jobb. . Jag börjar med att förbereda och plockar fram vintermaten (Bifor), foderlåda och Apiguard mot Varroa innan för att kunna jobba snabbt med bina. I samhällen som jag ska invintra på två lådor och lyfter av övre lådan och placerar en förpackning Apiguard i ena hörnet, och sedan på med foderlådan. Samma sak gör jag på alla samhällen o bigården innan jag häller på en halv hink Bifor på varje samhälle. Planen är att jag kommer tillbaka om några veckor och fyller på med ytterligare en halv hink Bifor och kontrollerar så bin dragit ner vintermaten dom fick sist.
Sen vidare till nästa bigård, jag får beta av alla bigårdar under veckan.
Använde lite rök och bina var otroligt snälla. Jag jobbar alltid utan handskar och hann med två bigårdar och totalt 14 samhällen och inga bistick.


Posted in Invintring, Varroa bekämpning by with comments disabled.

Varroa kontroll

Det var ett tag sedan senaste inlägget, men tiden springer iväg när man har ett heltidsjobb och samtidigt har en större biodling än vanliga hobbybiodlare. Men det är svårt att minska ner när det är i bigården jag trivs bra och kan släppa allt omkring i livet.
Gräset har vuxit bra i juli och jag passar på att slå gräset vid besöken i bigårdarna och tar nu bort pollenfällorna jag satt ut.
Avvaktar och ser om det blir något mera drag, känner mig osäker på Ljung eftersom juni var torr.
Gör en kontroll av Varroa med Easy Check. Tar 1dl bin från yngelrummet och tvättar bina i alkohol genom att skaka burken i 1 minut. I detta samhälle hittar jag 3 Varroa i provet. Bra att hålla koll så man vet hur det ser ut och kan planera åtgärder efter det.


Posted in Allmänt, Varroa bekämpning by with comments disabled.

Invintringen har startat.

Nu har jag börjat att invintra mina bin. Med tanke på väder och brist på drag hade jag kunnat gjort det tidigare, men för ett år sedan hade jag fortfarande ljungdrag i naturen.Först tar jag bort skattlådorna och sedan ställer jag fram foderlådor och apiguard innan jag tar på mig bijackan med huva. I år testar jag att lägga förpackningen men Apiguard på botten och ser hur det funkar. Placerar ut Apguard och foderlådorna på alla samhällen innan jag fyller på med bifor. Jag fyller en halv hink till varje samhälle och planerar att komma tillbaka om 1-2 veckor för att kontrollera om bina dragit ner Bifor som dom ska och fylla på med mera. Jag har inte använt rök eller handskar, bina har varit snälla som vanligt.


Posted in Invintring, Varroa bekämpning by with comments disabled.

Klart med rengöring av bottnar

Nu har jag gjort första tillsynen på dom sista bigårdarna. Jag gör rent botten, sätter en ny låda med mellanväggar och en frp. Apiguard som jag lägger i ena hörnet. Därefter lyfter jag tillbaka samhället på den nya lådan. Jag lyfter inte på täckskivan, det är för tidigt att pilla i samhället och lyfta ramar. Nu är det bara att avvakta varmare väder innan vårgenomgången sker.


Posted in Allmänt, Saker vi gör under lågsäsongen., Varroa bekämpning by with comments disabled.

Rengöring av botten

Passade på idag och gjorde rent bottnar på några bigårdar. Först lyfter jag av hela samhället utan att lyfta på locket och lyfta upp ramar, det är fortfarande för kallt för det. Sen så ställer jag en låda med mellanväggar på botten och lyfter sedan tillbaka yngelrummet på den nya lådan jag satte på botten. Samtidigt gör jag en Varroa behandling med Apiguard. Tanken med att ställa den nya lådan direkt på botten är:

1. Att det blir lättare för bina att hålla värmen uppe för yngel, värmen stiger.

2. Den undre lådan kommer jag att invintra bina på till vintern och nuvarande yngelrum kommer jag att ta bort innan invintringen och smälta ner till nya mellanväggar. Då får jag till ett vaxbyte varje år som förebygger yngelsjukdomar.

3. Bina kommer att utöka yngelrummet när dom själva behöver det.

4. Ungbina får mycket vax att bygga som i sin tur är svärmdämpande.


Posted in Allmänt, Så här kan man också göra, Saker vi gör under lågsäsongen., Varroa bekämpning by with comments disabled.