Vinterförvaring

Efter att alla ramar är slungade så kör jag ut alla lådor till bigårdarna så att all utrustning finns där när jag behöver det nästa säsong och frigör plats i slungrummet.
Längst ner har jag en skiva med ett hål i mitten med nät som hindrar insekter och möss att ta sig in. På skivan ställer jag lådorna och avslutar med en lika dan skiva överst och förhöjningarna på sidorna gör att luften kan dra igenom efter jag satt på ett tak. Inget behov av tidningspapper eller Ättika. Bäst är i en lada/skjul, men det går bra utomhus också. Har hittills inte haft problem med Vax mal när jag gör så här.


Posted in Så här kan man också göra, Vaxhantering by with comments disabled.

Byte av drottning med Snelgrove bräda

Nu fick jag några drottningar över i parningslådorna och passar på att byta drottning i svärmen jag hämtade den 4:e juni med hjälp av en Snelgrove bräda. Den har fyllt två lådor lågnormal med ägg, larver och honung. Jag tar fram en ny låda för det är så många ramar med ägg och larver att det blir för mycket i den delen som hamnar över Snelgrove brädan. Nu måste jag hitta drottningen för hon skall vara kvar i ordinarie yngelrummet. Tar 3-4 ramar med ägg och larver i olika stadier med påsittande bin och flyttar till den nya lådan som skall vara över Snelgrove brädan. Jag sätter ihop det ordinarie yngelrummet, på med spärrgaller och skattlådor. Där på lägger jag Snelgrove brädan och sedan den nya lådan som jag sedan hänger in buren med den nya drottningen som är märkt. Sist så öppnar jag övre öppningen på Snelgrove brädan bakåt.
Nu så kommer dragbina att flyga från den övre lådan till den nedre, kvar blir det ungbin och dom tar mer än gärna emot en ny drottning. Nu väntar jag 1-2 veckor och då bör den nya drottningen vara ute ur buren och lägger ägg. Då kan jag ta bort den gamla drottningen och slå ihop den övre delen med det ordinarie yngelrummet.


Posted in Drottning byte, Hur man kan använda en Snelgrove bräda, Så här kan man också göra by with comments disabled.

Nu gäller det att hänga med

Nu gäller det att ha koll i kuporna. Här så håller ett samhälle på att explodera med nya bin. Många ramar med täkt yngel och då vet jag att en explosion kommer av bin inom en vecka. För att inte riskera att bina vill svärma gör jag en avläggare i förebyggande syfte. Samtidigt sätter jag på pollenfälla.


Posted in Allmänt, Avläggare, Så här kan man också göra by with comments disabled.

Förebygga fukt

Lite senare än vanligt så åkte jag runt till alla bikupor och lägger en tidning/reklamblad (av samma typ av papper som tidningar) över det lilla hålet jag har i täckbrädan för att suga åt sig fukt. Jag brukar göra det i December efter att det blivit kallare. Nu i December gick vi från att vara så varmt att bina drog in pollen i slutet av november till kallt och snö snabbt så jag hade inte möjlighet att göra det tidigare. Spännena fryser och då kan jag inte öppna locket heller.
Vid vissa kupor kan kan se bina i hålet och andra inte, jag jobbar snabbt för att störa bina så lite som möjligt. Man kan se att några samhällen har hög fuktighet på plastlocket över hålet. Samtidigt kollar jag så inte flustret är tilltäppt.


Posted in Allmänt, Så här kan man också göra, Saker vi gör under lågsäsongen. by with comments disabled.

Uppföljning av drottningbyte

Idag följde jag upp drottningbytet jag gjorde på en infångad svärm den 2 juli och jag fann drottning celler. Drottningen finns kvar och lägger ägg.

Nu tar jag fram en Snelgrove bräda och ser till så att ramar med drottning celler hamnar i nedre yngelrummet, och drottningen ska vara i det övre yngelrummet över snelgrove brädan. Nu är det akuta problemet löst och jag kan i lugn och ro fundera ut hur jag ska göra.

Så här kan bina göra ibland, speciellt när man tillsätter en drottning av annan ras, har varit med om det tidigare.

Så här sent på säsongen är inga alternativ optimala.

1. Låta drottning cellerna vara och ta bort drottningen. Nästa problem är då hur många drönare det finns för parning?

2. Flytta undan nedre yngelrummet, riva alla cellerna och tillsätta en parad drottning.

3. Riva cellerna innan dom kläcks och slå ihop yngelrummen.

I helgen ska jag ta ett beslut hur jag ska göra, blir en ny inspektion och sen går jag på magkänsla.


Posted in Drottning byte, Hur man kan använda en Snelgrove bräda, Så här kan man också göra by with comments disabled.