Hjälpa en biodlare

Igår kväll ringde en nyare biodlare i närheten och hade hittat svärmceller i kupan. Idag på eftermiddagen var jag där för att hjälpa till.

När jag öppnar kupan så är skattlådorna fulla och större delen av yngelrummet fyllt med honung. Samhället hade en vingklippt drottning så svärmen gick tillbaka. Jag hittar flera drottningceller och en cell där en drottning nyss krupit ut. Oparade drottningar kan vara svåra att hitta och så blev det i det här fallet.

Vi delar samhället och sätter på flera lådor.

Det är viktigt att vi mera erfarna biodlare hjälper nya biodlare, vi har alla varit i samma situation och behövt ta hjälp i början av våran biodlarkarriär.


Posted in Allmänt, Avläggare by with comments disabled.