Biodlarkurs

Nu har vi i Örebro Biodlarförening beslutat om årets kurser. Kurserna görs i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan i Örebro.

Båda kurserna är fullbokad !

Vi börjar med en teoretisk kurs:

Vad behöver man för att starta en biodling och sedan driva den på ett hållbart sätt?

Vi kommer att ha en introduktion till biodling, diskutera livet i ett bisamhälle samt biodlarens utrustning.
Vi kommer även att diskutera året i bigården, bihälsa och dragväxter.

Pris: 1000 kr (exklusiv material)
Material: Mina första år som biodlare och Min biodling (totalkostnad 350 kr)
5 tillfällen
Ledare: Pasaga Ramic  och Kjell Isacson

Sedan har vi en praktisk kurs:

Under den praktiska delen av biodlingskursen kommer vi att gå igenom olika moment:
– Biodlarnas utrustning, kupor
– Praktiskt arbete i bigården
– Avläggarebildning
– Bihälsa
– Skattning och slungning av honung

Vi träffas 11/4, 18/4, 9/5, 16/5 och 25/7
Deltagaravgift: 1000 kr (exklusive material)
Material: Mina första år som biodlare och Min biodling (totalkostnad 350 kr), meddela receptionen vid beställning
Max 6 deltagare
Lokal: Pasaga Ramics bigård, Kvarnmästarbostaden Karlslund
Ledare: Pasaga Ramic  och Kjell Isacson

[


Posted in Örebro Biodlarförening by with comments disabled.