Snart dags för skattning

Idag har jag förberett skattning av honung. Lådor med färdig honung ställer jag på bitömmarbotten och sedan kommer jag tillbaka om några dagar och hämtar in i stort sätt bi fria skattlådor. Passar samtidigt på att med trimmern klippa högt gräs runt bikuporna. Avslutar dagen med att flytta ett mindre samhälle till Örebro biodarförenings bigård så jag kan jobba och visa nyfikna biodlare hur jag gör olika moment på onsdags träffarna.


Posted in Allmänt, Örebro Biodlarförening by with comments disabled.

Koll av infångade svärmar

Passade på idag att kolla några infångade svärmar som står hos en granne till mig. Den första var antagligen en andra svärm med en oparad drottning för svärmen var liten och det tog två veckor innan drottningen började lägga ägg. Den var så svag att jag flyttade några ramar med ägg, larver med påsittande bin från dom andra kuporna. Den i mitten hade fullt med ägg och larver i yngelrummet och fyllt nästan två hls skattlådor. Ganska imponerande eftersom jag startat med bara mellanväggar. Dom båda starkare samhällena fick ytterligare skattlådor på från senaste slungningen. Ska byta ut drottningarna snart, för jag vet inte historiken på drottningarna


Posted in Allmänt by with comments disabled.

Hämta in skattlådor

Hämtade hem skattlådor idag som jag för flera dagar sedan satt över bitömmare. I stort sätt bifritt i alla. En skattlåda hade mycket bin kvar och där fanns också många drönare kvar. Med för många drönare så är bina lite svåra att få ur när man använder bitömmare.


Posted in Allmänt by with comments disabled.

Hektisk vecka

Veckan som gått har varit hektisk. När man samtidigt har ett heltidsjobb och en övervuxen hobby biodling så räcker tiden inte till. Jobbar hellre med bina på kvällar/helger än sitter på en uteservering och träffar massa ego trippade människor som söker uppmärksamhet.I mitten på veckan hämtade jag glas och lite annat i Töreboda och har även kanderad honung klar med etiketter. Är åter igen med på den lokala Reko ringen och säljer honung. Alltid kul att träffa kunder och prata bin och honung.


Posted in Allmänt by with comments disabled.

Jobb med bina varje dag

På förmiddagen idag laddade jag två skaksvärmar som ska hämtas. Jag skakar bin från skattlådor och samtidigt sätter jag ramar med färdiga honung över bitömmarbotten som jag hämtar vid senare tillfälle.Skaksvärmarna får med en årets parad drottning. Senare på kvällen så hämtar jag två parade drottningar från min parningsplats som ska skickas med post.


Posted in Allmänt by with comments disabled.