Dags för årets första hämtning av svärm

Idag när jag höll på att förbereda uppmatningsamhällen för drottningodling så ringer telefonen om två bisvärmar. den ena satt i skorstenen och den andra satt i ett träd. Jag gjorde klart för han som ringde att jag inte kan ta den i skorstenen , men kommer och tar den andra svärmen i ett träd. Lastar bilen och beger mig in i Elgon land till Rudsätter, Sköllersta i Hallsbergs kommun. Väl på plats sitter svärmen lite svårtillgängligt, men med min fångstpåse på teleskopstativ kunde jag få tag på svärmen och direkt ner i en låda. Kunde hitta drottningen i lådan och då visste jag att hämtningen var lyckad. Efter att jag fått in bina i kupan var det bara att lasta och åka hem och lämna bina hos en granne som uppskattar pollineringshjälpen. Där kommer jag att byta ut drottningen efter att samhället är etablerat, Elgon bina var elaka och det är inte jag van vid.
Jag är inte längre ansluten till Svärmtelefonen eftersom jag tycker att vi ska få betalt på liknande sätt som skadedjursbekämparna, för dom gör det inte gratis. Här tycker jag att Biodlarnas riksförbund borde göra en deal med försäkringsbolagen om ersättning. Det är inget vi enskilda biodlare kan göra var för sig. Numera hämtar jag bara svärmar om jag har tid och lust, annars hänvisar jag till svärmtelefonen. Resan att hämta svärmen tog en timme enkel resa, det skulle inte Anticimex göra gratis. Fast Svärmtelefonen verkar inte fungera som det ska, många verkar få samtal långt bort från där biodlarn är regestrerad.


Posted in Hämtar svärm by with comments disabled.