Mera hantering av vax

Vax hanteringen fortsätter även om det inte är det roligaste vi biodlare har att syssla med, med det ingår i paketet och görs lättast under lågsäsong. Även om det tar mycket tid är det tillfredsställande att ha full kontroll av det vax jag använder. Jobbet fortsätter från ur smältning av ramar till valsning av nya mellanväggar. Smälter även ut ramar med rester av ljunghonung kvar som jag inte fick ut från ramarna när jag slungade. Min erfarenhet är att när jag sätter ramar med ljunghonung kvar i skattlådan i vår så rensar inte bina ur först utan fyller bara på och då får du problem med obalans när du slungar under sommaren. Lika bra att smälta ur och göra nya mellanväggar.
Posted in Allmänt, Så här kan man också göra, Saker vi gör under lågsäsongen., Vaxhantering by with comments disabled.